Milltek Sport електрически модул за изолиране (байпас) на OPF/GPF системата

Изработен и проектиран да се монтира само Milltek Sport хардуера за байпас на OPF/GPF системата (катализаторите)

В обявената цена не са включени такси и разходи по доставката и вноса от производителя!!!Back to top